logo bbjja
logo bbjja

Brussel Brazilian Jiu-Jitsu Academy

Eerste de vriendschap, dan de wedstrijd !


Pedagogie

De BBJJA was één van de eerste academies in Europa om lessen Braziliaanse Jiu Jitsu in te richten voor kinderen. Stap voor stap ontwikkelden we een eigen pedagogie: Het Dierenparadijs van de Braziliaanse Jiu Jitsu.
Alle gevechtsposities bekwamen een dierennaam evenals de verschillende verdedigende en aanvallende posities. Honderden spelvormen werden ontwikkeld om kinderen te leren vechten en plezier te beleven aan deze nieuwe gevechtsport.

De kleuters laten we vechten met voorwerpen. Zo ontstond de Worstelkoffer, een koffer vol met animatiemateriaal voor trek -en duwspelen. We organiseerden als eerste wedstrijden (2002) Braziliaanse Jiu Jitsu voor kinderen.
Nous avons organisé, depuis 2002 - les premières compétitions de Jiu-Jitsu Brésilien pour les enfants.

Nous n'autorisons les soumissions qu'à partir de l'âge de 12 ans, ce qui n'est pas le cas au Brésil ou en Amérique.

In tegenstelling tot Brazilië en Amerika, laten we klemmen en wurgingen op wedstrijden pas toe vanaf 12 jaar. Op vraag organiseren we jaarlijkse bijscholingen voor trainers Braziliaanse Jiu Jitsu en leraars Lichamelijke Opvoeding.

Visie

De Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy BBJJA (1999) opgestart in Sportcentrum Fire Gym (Jette) door Dieter Truyen. Vandaag ligt het zwaartepunt van onze werking in Sportcentrum Victoria te Koekelberg waar we wekelijks meer dan 20 lessen organiseren en 250 leden ontvangen. Tevens hebben we een netwerk van Grappling lessen opgebouwd in scholen, tijdens de middagpauze, met een extra 100 tal leden.

In 1999 werden lessen Braziliaanse Jiu Jitsu opgestart door Abderrahim Bounouch met de steun van vzw Buurtsport Brussel. Dieter Truyen startte de eerste werking in België voor kinderen. De kinderwerking had veel succes dankzij een aangepaste pedagogische aanpak en er ontstond al snel een opsplitsing per leeftijd. Younes Hannoufi gaf mee les bij de kleintjes en nam de + 15 jaar trainingen over van Abderrahim Bounouch in 2004. Khalid Houry kwam in kader van opleidingstraject van Buurtsport Brussel een jaar stage volgen en werd een volwaardig lesgever voor de kinderwerking. Vandaag hebben al deze personen een eigen goed draaiende club: Khalid Houry (Cens Academy), Younes El Hannoufi (Najah Academy) en eveneens Abderrahim Bounouch. Dieter Truyen heeft de BBJJA verder uitgewerkt en een vast onderkomen gevonden in Koekelberg. Vandaag zijn er 100-den kinderen en jongeren die in Koekelberg, Jette en Molenbeek Braziliaanse Jiu Jitsu trainen en elkaar tegenkomen op één van de wedstrijden.

Braziliaanse Jiu Jitsu is een vrij nieuwe sport. Alhoewel deze sport sinds de eeuwwisseling aan opmars bezig is en er nagenoeg club zijn in de hele wereld, blijft het aantal clubs toch beperkt, en zeker het aantal kinderwerkingen. De BBJJA heeft altijd de eigen club uitgebouwd maar tegelijkertijd energie gestoken in de promotie van deze sport voor kinderen en jongeren. De BBJJA ligt aan de basis van eigen pedagogische visie. Geen klemmen en wurgingen op kinderwedstrijden (-12jaar) in tegenstelling tot de gebruiken in de rest van de wereld. Voor ons is Braziliaanse Jiu Jitsu in de eerste plaats een sport die veel mogelijkheden biedt voor kinderen jongeren om zich lichamelijk en geestelijk te ontplooien.

We hebben een eigen woordenschat ontwikkeld waarmee we posities en grepen benoemen, het dierenparadijs van de Braziliaanse Jiu Jitsu. Honderden spelvormen werden ontwikkeld waarbij kinderen al spelend technieken leren, en vooral plezier maken. Onze You Tube filmpjes worden over de hele wereld bekeken en ook toegepast. Vandaag zitten we onze ervaring samen in cursussen die vanaf 2012 ter beschikking zullen zijn. De kinderlessen “Braziliaanse Jiu Jitsu” hebben als doel om “alle” kinderen hun “bewegingsvaardigheden” (psychomotoriek) te ontwikkelen, hun weerbaarder te maken onafgezien hun motorische of cognitieve capaciteiten. Ook kinderen met een handicap hebben bij ons hun plaats. Mede op vraag van de ouders( in hun zoektocht naar bewegingsactiviteiten voor de kleinsten) starten de lessen op de leeftijd van 3 à 4 jaar. We streven naar een algemene ontwikkeling.

We ondersteunen alle initiatieven die sport en beweging meer plaats geven binnen de maatschappij en meer bepaald binnen het onderwijs. We zijn voorstander van een integraal onderwijs, waar sport, muziek,... ook hun plaats in hebben. Daarom werd er ook gestart met lessen in scholen onder de noemer “Schoolkids Grappling Network”. Op deze manier brengen we sport nog dichter bij de kinderen. We organiseren samen met Buurtsport Brussel een jaarlijkse "Schoolgrappling", een interscholen tornooi (sinds 2008) voor 6 en 7 jarigen. De “Streetgrappling” gaat jaarlijks in open lucht door sinds 2005.

In Brussel is één op vier jongeren werkloos, armoede is een gegeven. De BBJJA wil sport aanbieden als houvast voor de jongeren om hen moreel te sterken en toe te laten zichzelf te ontwikkelen. Sport is een houvast voor jongeren. Maar een emancipatie van de jongeren uit de volkswijken zal alleen maar mogelijk zijn door het drastisch terugdringen van de werkloosheid en een herwaardering van het onderwijs. We kunnen onze werking dan ook niet los snijden van de sociale realiteit en ondersteunen dan ook initiatieven die de emancipatie van de kinderen en de jongeren beogen, binnen of buiten de club.

De jonge volwassenen vragen we om zich ook in te zetten voor de kinderen. Je kan hulptrainer worden, scheidsrechter voor de kinder- wedstrijden, kinderen mee begeleiden tijdens sportkampen, een uitstap organiseren,... We nemen samen de toekomst van de kinderen in handen! Jongeren kunnen als vrijwilliger aan de slag in de club en leren werken voor zakgeld. Ze worden ondersteund om het lesgeven onder de knie te krijgen en de club ondersteunt de jonge trainers om cursussen te volgen.

Men is nooit te oud of te jong om verantwoordelijkheid te krijgen in de club. De kinderen die al het langst in de club zijn, krijgen de opdracht om de nieuwe te helpen; “Kinderen voor kinderen!” Dit gebaar draagt bij tot de vriendschap, maar leert de kinderen om hulpvaardig te zijn. Kinderen van 10 jaar of ouder worden ingeschakeld als “hulp” bij de allerkleinsten. Kinderen kunnen ook andere kinderen helpen die het moeilijker hebben.

Onze club is ook een voortrekker in de democratisering van deze sport. We verzetten ons tegen de hoge lidgelden en inschrijvingsgelden voor de wedstrijden in binnen en buitenland en geven zelf het voorbeeld om onze wedstrijden zo democratisch mogelijk te organiseren. We bieden een familie- tarief aan om grote gezinnen te stimuleren om hun kinderen in te schrijven. We gaan ervan uit dat een club een enorme maatschappelijke meerwaarde kan bieden als ze hier van de overheid de kans zou krijgen en aangemoedigd worden. We zijn dan ook voorstander van een versterking van de publieke sector.

Kinderen kunnen deelnemen aan wedstrijden vanaf 4 jaar. In geen geval is competitie een verplichting of mogen de lessen uitsluitend afgestemd worden op de voorbereiding van wedstrijden. Competitie is voor ons een training, een spel, waar het leren op de eerst plaats komt. Braziliaanse Jiu Jitsu is wel een competitiesport bij uitstek; maar het welzijn van de kinderen komt op de eerste plaats. “Eerst de Vriendschap, dan de wedstrijd” is ons motto. We vragen aan onze leden deze slogan in acht te nemen, op en naast de mat. Bevriende clubs nodigen we uit naar onze BBJJA interclubs waarbij we in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer van elkaar leren en waar podium en resultaat ondergeschikt zijn. 10 jaar hebben we de Spartakiade (2000 - 2010) georganiseerd met op zijn hoogtepunt 400 dln. Vandaag nodigen we jaarlijks alle clubs uit voor de Brussels Challenge (sinds 2003).

Kinderen en jongeren hebben het recht om vragen te stellen, om zelf initiatieven te nemen. Ontwikkelen van hun zelfstandigheid, hulpvaardigheid, mentale en mondelinge weerbaarheid staan ook op ons programma. We geven kinderen het woord. Laat ze zelf een spel uitleggen of uitvinden. “Kinderen voor kinderen” betekent ook dat de kinderen de kans moeten krijgen om kinderen te helpen aan de andere kant van de wereld.

Uw kind zal na verloop van tijd misschien een andere sport willen beoefenen of denkt eraan om te stoppen. We raden de ouders aan om hun kind te laten zoeken naar zijn favoriete sport, maar vragen wel om hem het een schooljaar vol te houden. Onze monitoren en de club- directie staan ook altijd open voor een gesprek indien uw kind zich niet meer amuseert, of in conflict geraakt met medeleerlingen, of zelfs de leraar, of hulptrainers. Samen zoeken we naar een oplossing, en die zijn er altijd als we vertrekken van het kind en mits een goede dosis engagement vanwege de club en ouders.