CLUBREGLEMENT

DOJO AXIMAX

 1. Elke lid verklaart hierbij het onderstaande reglement van onze sportschool BBJJA gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.

 2. Draag steeds een Kimono (Jiujitsu) en of Rasguard (Grappling)  bij voorkeur ééntje met de clubkleuren, zeker als je deel uit maakt van onze wedstrijdploeg.  Aan de meisjes en vrouwen vragen we om altijd een Rashguard te dragen onder de Kimono. Nagels geknipt, lang haar vastgebonden. Geen juwelen of horloges.

 3. Breng je drinkenbus mee of drink in de dojo aan de drinkfontein. Draag zorg voor hygiëne. Was je sportkledij regelmatig. Ontsmet je handen bij het binnen en buitengaan. Breng slippers mee om je verplaatsen en naar de WC. De Dojo wordt alleen blootvoets betreden. Plaats je slippers in de slipperkast en je sportzak eventueel in de tassenkast.

 4. Registreer je aanwezigheid in de les door je naam te scannen op de I-Pads in de sportzaal. Je aanwezigheden geven recht op de volgende kleurgordel. Vergeet niet om je kleurgordel aan te passen op je profiel. Je spaart dan weer aanwezigheden voor je volgende gordel.

 5. Je abonnement is verlopen of onbetaald indien er een rode achter je naam verschijnt. Je bent dan ook niet meer verzekert. Neem zelf het initiatief om je abonnement te verlengen. Je kan op je profiel zien tot wanneer je abonnement geldig is.

 6. We houden je op de hoogte via mail van onze activiteiten, feestdagen,… Je kan ons ook volgen op facebook, instagram.

 7. Vanaf 8jaar en ouder vragen we om zelf je technische vorderingen op te volgen via je profiel op Martial Connect. Je kan er de technieken bekijken en aanvinken dewelke je reeds onder de knie hebt. De laatste week van elke maand evalueren we de beheersing van de technieken. Het lid verklaart hierbij nimmer misbruik te maken van de aangeleerde technieken, op straffe van eventuele uitsluiting uit de club.

 8. JiuJitsu & Grappling zijn wedstrijdsporten. Om te kunnen deelnemen aan onze wedstrijden of wedstrijden van andere clubs dien je een profiel aan te maken op smoothcomp.com. We helpen je daar graag bij. De BBJJA heeft ook een kinder, jeugd en volwassen topsportteam. We leggen vervoer in naar de wedstrijden in binnen en buitenland.  “Eerst de Vriendschap, dan de wedstrijd” is ons motto. We vragen aan onze leden om deze slogan in acht te nemen, op en naast de mat.

 9. We zijn een Brusselse Nederlandstalige club waar iedereen welkom is en nagenoeg alle trainers en hulplesgevers tweetalig.  Stimuleren van taal, meertaligheid  & expressie maakt deel uit van onze werking, video één van de middelen. We laten kinderen en jongeren aan het woord,  leren hen om zich  uit te drukken, een oefening te vertellen, een mening te vormen, te dromen.

 10. Uw kind of Uzelf zal na verloop van tijd misschien een andere sport willen beoefenen of je denkt eraan om te stoppen. Onze monitoren en de club- directie staan ook altijd open voor een gesprek. Samen zoeken we naar een oplossing, en die zijn er altijd als we vertrekken van het kind en mits een goede dosis engagement vanwege de club en ouders. Ook wij leren voortdurend bij.

 11. Bij klachten kan je steeds terecht bij de coördinator dieter@bbjja.be. In geval van ongewenste intimiteiten kan u terecht bij Zsa-Zsa 0479 18 36 03 of bij Bart 0499 94 42 49.

 12. Ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit in clubverband zijn bij geldig lidmaatschap verzekerd voor lichamelijk letsel & burgerlijke aansprakelijkheid en moeten binnen de 24 uur aan de clubverantwoordelijke gemeld worden.

 13. De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen BBJJA  wegens diefstal of schade van in de sporthal achtergelaten kleding of voorwerpen.